Atesty i certyfikaty

Dowodem doskonałej jakości naszych produktów i prorozwojowej polityki przedsiębiorstwa są Certyfikaty Zgodności ZKP oraz Atesty Higieniczne.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - Mieszanki mineralno-asfaltowej AC
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Mieszanki na zimno KAREX
Atest Higieniczny Masa na Zimno
Atest Higieniczny - Mieszanka na zimno KAREX
Certyfikat ZKP emulsje asfaltowe
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - Kationowe Emulsje Asfaltowe
Atest higieniczny emulsje asfaltowe 1
Atest Higieniczny - Drogowa kationowa emulsja asfaltowa
Certyfikat ZKP MMA
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji - Mieszanki mineralno-asfaltowej AC
Scroll to Top