Masa na zimno

Zastosowanie asfaltu na zimno

Masa na zimno (nazwa handlowa – mieszanka na zimno „KAREX”) stosowana jest do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, nawierzchni betonowych i tłuczniowych. Służy do wypełniania ubytków, wybojów jak również przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji. Stosowana jest do wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń takich jak studzienki czy przejazdy kolejowe, znajdujące się w nawierzchni.

Produkowana masa asfaltowa na zimno posiada uziarnienie od 0 mm do 8 mm. Gotowy asfalt sprzedawany jest w zgrzewanych workach po 25 kg.

Mieszankę bitumiczną na zimno można stosować w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowania, mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 5°C. W okresie zimowym należy ją przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym. Nasz produkt powstaje na bazie wysokiej jakości asfaltu drogowego modyfikowanego oraz grysów bazaltowych.

Nad wysoką jakością produkcji czuwa wdrożony w firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, który spełnia wymagania aktualnej Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2020/0433 wydanej przez IBDiM w Warszawie.

Mieszanka mineralno-asfaltowa posiada także aktualny Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Scroll to Top